Voor deze locatie zijn plannen voor de bouw van 25 levensloopbestendige woningen. Het gaat hierbij om zeven sociale huurappartementen, zestien middeldure koopappartementen en twee dure koopappartementen.

Het plan gaat ook over een gemeenschappelijk groen binnenterrein en een gemeenschappelijke ruimte waarin bewoners met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. Er is ruimte gereserveerd voor maximaal vijftien parkeerplaatsen. Deels op het perceel Dovenetel 78 en deels in de openbare ruimte direct gelegen aan de locatie. De zeven sociale huur appartementen worden eigendom van woonstichting Het Grootslag en door deze woonstichting verhuurd.

Stichting Knarrenhof is een landelijke organisatie met een maatschappelijk doel. De stichting beoogt levensloopbestendige woningen voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame senioren te realiseren.

Het initiatief is een Collectief Particulier Opdrachtgeverschapsproject. Dit betekent dat de mogelijke kopers en huurders een actieve rol vervullen in de ontwikkeling van de locatie. Het Knarrenhof is gebaseerd op de ‘woonhofjes van vroeger’. Het concept stelt voor de nieuwe bewoners privacy en wooncomfort centraal in een veilige en afsluitbare omgeving en is erop gebaseerd dat buren elkaar helpen, onder andere bij het organiseren van gezamenlijk onderhoud en de zorg voor elkaar.

Schets Knarrenhof Hoorn

Beeld: Knarrenhof.nl

Locatie

Dovenetel 78 in Zwaag

Initiatiefnemer

  • Stichting Knarrenhof

Zij werken samen met ontwikkelingsbedrijf Knarrenhof 12 B.V. voor de uitvoering.

Status van project

  • De Nota van Uitgangspunten (NvU) is in februari 2024 definitief opgesteld. Dit in samenspraak met de initiatiefnemer, stichting Knarrenhof, en na een participatiebijeenkomst met de directe omgeving. Als deze nota is vastgesteld, werkt de stichting het bouwplan verder uit.
  • De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de nodige omgevingsonderzoeken en bereidt de planologische procedure voor. De stichting stelt een Beeldkwaliteitsplan op. Dit plan zal onderdeel zal zijn van de omgevingsvergunningaanvraag.
  • Zodra het inrichtingsplan en het bouwplan zijn afgerond en afstemming met omwonenden heeft plaatsgevonden, wordt voor het plangebied een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Omdat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan wordt een reguliere Bopa (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) gevolgd met adviesrecht van de gemeenteraad.
  • Het streven is om in het vierde kwartaal van 2024 de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Daarnaast wordt een koop- en realisatieovereenkomst gesloten met het ontwikkelingsbedrijf Knarrenhof 12 BV. Hierin worden de afspraken over de grondverkoop en de realisatie van het bouwplan geregeld.

Planning

  • Medio 2025: start bouw

Blijf op de hoogte Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste (bouw)ontwikkelingen? Meld je dan aan voor StadsNieuws van gemeente Hoorn. Je ontvangt dan per mail de laatste nieuwtjes. En die gaan regelmatig over de bouwprojecten in Hoorn, Zwaag en Blokker.

denk mee