Algemeen

Welke projecten staan op deze website?

Op deze website staan alleen de grote bouwontwikkelingen in Hoorn. Denk aan het bouwen van een nieuwe woonwijk of een appartementencomplex. De initiatiefnemer is een professionele partij, zoals een projectontwikkelaar, een woningbouwcorporatie, de gemeente of andere overheid. Nog niet alle grote bouwontwikkelingen staan op de website vermeld. De website wordt verder uitgebreid.

Ik wil meer weten over woningen die gebouwd gaan worden, waar kan ik terecht?

Bij ieder project dat op deze website staat, staat ook vermeld met wie je contact op kunt nemen voor meer informatie.

 

Waar moeten bouwplannen in Hoorn aan voldoen?

Niet zomaar alles kan en mag gebouwd worden. Hiervoor heeft de gemeente regels opgesteld. En er zijn ook landelijke regels. De informatie over waar je als initiatiefnemer rekening mee moet houden, zijn te vinden op de pagina www.hoorn.nl/omgevingsvergunning.

Hoe ziet Hoorn er uit in de toekomst?

Op hoofdlijnen heeft de gemeente in de Omgevingsvisie vastgelegd wat de gewenste toekomst van Hoorn is. De toekomst voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het is de zogenoemde stip op de horizon bij het uitwerken van plannen en ideeën in Hoorn. Wanneer ontwikkelaars plannen hebben, toetst de gemeente of deze plannen bijdragen aan de visie. Meer informatie over de omgevingsvisie staat op www.hoorn.nl/omgevingsvisie. Onder andere met een korte samenvatting in een video.

Participatie

Hoe worden inwoners en ondernemers betrokken bij bouwplannen?

Het kan per bouwplan verschillen hoe dit gebeurt. Dit hangt onder andere af van het soort plan, waar het komt en wat er verandert. Op www.hoorn.nl/participatie geeft de gemeente hier meer uitleg over. Ook vind je er tips die de gemeente aan initiatiefnemers geeft over hoe zij de omgeving kunnen betrekken bij hun plan.

Wil je altijd weten wat er in jouw omgeving gebeurt? Houd dan de bekendmakingen van de gemeente in de gaten. Wanneer de gemeente een vergunningaanvraag binnenkrijgt, publiceert de gemeente deze op www.hoorn.nl/bekendmakingen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een plan?

Dan kun je bezwaar maken.

Steeds vaker vragen de gemeente en andere initiatiefnemers aan inwoners om mee te denken over plannen. Dit gebeurt voordat de initiatiefnemer een vergunning aanvraagt. Als duidelijk is wat jij en anderen van de plannen vinden, kan de initiatiefnemer daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

Ben je het nog steeds niet eens met een plan waar de gemeente aan mee wil werken, dan heb je altijd nog de mogelijkheid om bezwaar te maken. Wanneer de gemeente een besluit neemt om een omgevingsvergunning te verlenen voor een plan, publiceert de gemeente dit op www.hoorn.nl/bekendmakingen. Daar vind je ook meer informatie over bezwaar maken.

Staat jouw vraag er niet bij?